ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Поштовани купци,

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (Регулаторна комисија) је 11. децембра 2014. године донијела Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Правилник), Службени гласник РС, број 117/14, којим се прописује начин снабдијевања купаца на тржишту електричне енергије у Републици Српској, чиме су сви купци електричне енергије почев од 01. јануара 2015. године стекли статус квалификованог купца, што значи да имају право и могућност изабрати свог снабдјевача електричном енергијом, односно по слободном избору бирати најповољнију понуду за снабдијевање електричном енергијом. Отварањем тржишта електричне енергије заинтересовани снабдјевачи квалификованих купаца почеће да оглашавају и рекламирају своје услове продаје електричне енергије свим купцима, а листа свих снабдјевача квалификованих купаца је објављена на интернет страници Регулаторне комисије (www.reers.ba) и доступна у нашим услужним центрима. Поред могућности слободног избора новог снабдјевача од 01. јануара 2015. године, квалификовани купци се могу, ако не изаберу новог снабдијевача, наставити снабдијевати електричном енергијом код ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина у оквиру јавног и резервног снабдијевања.

Купац из категорије домаћинства и мали купац (купци чији су објекти прикључени на 0,4 kV напону и чија годишња потрошња по мјерном мјесту не прелази 35.000 kWh) који не изабере новог снабдјевача квалификованих купаца има право да купује електричну енергију од јавног снабдјевачa, тј. да се снабдијева електричном енергијом у систему универзалне услуге, гдје на снази остаје постојећи Уговор о снабдијевању, а цијену снабдијевања ових купаца и даље утврђује Регулаторна комисија на исти начин, као и до 01. јануара 2015. године.

Квалификовани купци који не спадају у категорију малих купаца или домаћинстава, а који нису изабрали новог снабдјевача, имају право да се наставе снабдијевати код досадашњег снабдјевача и то до 30. јуна 2015. године и под истим условима који су важили до 01. јануара 2015. године, након чега прелазе или на снабдијевање на отвореном тржишту или на резервно снабдијевање (уз обавезу закључења уговора о резервном снабдијевању), у складу са одредбама Правилника. Цијена резервног снабдијевања, коју одређује резервни снабдијевач, утврђује се у складу са методологијом прописаном Правилником.

Дјелатности јавне услуге и резервног снабдијевања, до доношења закона или другог прописа којим ће се регулисати одређивање јавног и резервног снабдјевача, на подручју које дистрибутивно покрива обавља ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина.

Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача објављен је на WEB страници Предузећа www.elektrobijeljina.com и доступан је у нашим услужним центрима.

С поштовањем, 
Сектор снабдијевања - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

 

Прилог:

1. САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - ПРАВИЛНИК О СНАБДИЈЕВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ПОСТУПАК ПРОМЈЕНЕ СНАБДЈЕВАЧА

2. ПРАВИЛНИК О СНАБДИЈЕВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ПОСТУПАК ПРОМЈЕНЕ СНАБДЈЕВАЧА

3. РЕГИСТАР СНАБДЈЕВАЧА КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. TЈ БИЈЕЉИНА
  2. ТЈ УГЉЕВИК
  3. ТЈ ЗВОРНИК
  4. ТЈ БРАТУНАЦ
  5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ