ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Предузећем управљају власници, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним законом и Статутом.

Скупштину чине и у њој право учешћа имају акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине, односно њихови пуномоћници.

Скупштине се сазива по потреби најмање једанпут годишње (редовна), а сазива је Надзорни одбор, у изузетним случајевима и Управа, односно чланови Предузећа (акционари).

Од 09. фебруара 2005. године Предузеће је трансформисано у Акционарско друштво: Електродистрибутивно предузеће "Електро Бијељина" а.д. Бијељина, које је правни наслиједник ЗДП-а. Учешће у укупном капиталу Предузећа је:

Државни капитал 65 %
Мали акционари 20 %
ПРЕФ 10 %
Фонд за реституцију 5 %

 

 

Предузеће је 2006. године трансформисано у Мјешовити холдинг "Електропривреда" Републике Српске Требиње, Зависно електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво Бијељина на основу Закона о предузећима, Закона о јавним предузећима и Одлуке Владе Републике Српске о организовању Мјешовитог холдинга "Електропривреда" Републике Српске Требиње. Предузеће је правни наслиједник ЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина.

 

Пословник о раду Скупштине акционара (2012)

 

СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сједница 69 - 20.03.2024. године - Записник са сједнице

Сједница 68 - 15.01.2024. године - Записник са сједнице

Сједница 67 - 10.07.2023. године - Записник са сједнице

Сједница 66 - 03.04.2023. године - Записник са сједнице

Сједница 66 - 31.03.2023. године - Записник са сједнице

Сједница 66 - 27.12.2022. године - Записник са сједнице

Сједница 66 - 26.12.2022. године - Записник са сједнице

Сједница 65 - 28.07.2022. године - Записник са сједнице

Сједница 64 - 17.03.2022. године - Записник са сједнице

Сједница 63 - 22.12.2021. године - Записник са сједнице

Сједница 62 - поновљена - 02.07.2021. године - Записник са сједнице

Сједница 62 - 01.07.2021. године - Записник са сједнице

Сједница 61 - поновљена - 11.03.2021. године - Записник са сједнице

Сједница 61 - 04.03.2021. године - Записник са сједнице

Сједница 60 - 28.12.2020. године - Записник са сједнице

Сједница 59 - 17.12.2020. године - Записник са сједнице

Сједница 58 - 01.07.2020. године - Записник са сједнице

Сједница 57 - 15.04.2020. године - Записник са сједнице

Сједница 56 - 16.12.2019. године - Записник са сједнице

Сједница 55 - 25.02.2019. године - Записник са сједнице

Сједница 54 - 17.01.2019. године - Записник са сједнице

Сједница 53 - 11.05.2018. године - Записник са сједнице

Сједница 52 - 19.03.2018. године - Записник са сједнице

Сједница 51 - 26.01.2018. године - Записник са сједнице

Сједница 50 - 22.12.2017. године - Записник са сједнице

Сједница 49 - 16.06.2017. године - Записник са сједнице

Сједница 48 - 21.12.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 47 - 10.10.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 46 - 15.04.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 45 - 29.02.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 44 - 18.01.2016. године - Записник са сједнице

Сједница 43 - 25.09.2015. године - Записник са сједнице

Сједница 42 - 17.04.2015. године - Записник са сједнице - Записник са поновљене сједнице - Записник са поновљене сједнице /18.05.2015./

Сједница 41 - 08.01.2015. године - Записник са сједнице

Сједница 40 - 22.08.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 39 - 18.06.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 38 - 20.01.2014. године - Записник са сједнице

Сједница 37 - 28.10.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 36 - 07.10.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 35 - 20.08.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 34 - 28.01.2013. године - Записник са сједнице

Сједница 33 - 27.12.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 32 - 20.07.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 31 - 20.07.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 30 - 08.06.2012. године - Записник са сједнице

Сједница 29 - 26.12.2011. године - Записник са сједнице

Сједница 28 - 14.10.2011. године - Записник са сједнице 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. TЈ БИЈЕЉИНА
  2. ТЈ УГЉЕВИК
  3. ТЈ ЗВОРНИК
  4. ТЈ БРАТУНАЦ
  5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ