ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Овдје можете пронаћи и преузети документе у ПДФ формату из категорије:

ПРИКЉУЧЕЊЕ МАЛИХ ЕЛЕКТРАНА НА МРЕЖУ


 

1. ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧЕЊУ МАЛИХ ЕЛЕКТРАНА

 

ПРИЛОЗИ:

1. ОБ 1. Захтјев за издавање ЕЕС за нове објекте за производњу ел. енегрије

2. ОБ 2. Захтјев за издавање ЕЕС и закључење уговора о прикључењу купаца-произвођача

3. ОБ 5. Захтјев за израду гл. пројекта приључка и закључење уговора о прикључењу електране на ед. мрежу

4. ОБ 6. Захтјев за прво привремено прикључење са изјавом о преузимању одговорности

5. ОБ 9. Захтјев за трајно прикључење електране на дистрибутивну мрежу

6. ОБ 10. Декларација о прикључку електране

7. ОБ 11. Декларација о мјерним мјестима електране

8. ОБ 12. Декларација о прикључку и серфификат за објекте купца-произвођача

9. Извјештај о интерном техничком прегледу прикључка и мјерног мјеста

10. Извјештај о извршеним функционалним испитивањима

11. Рјешење о електренегретској сагласноси за прикључење купца-произвођача

12. Рјешење о електроенергетској сагласности за објекат за производњу ел. енергије

13. Уговор о прикључењу електране на дистрибутивну мрежу

14. Уговор о приступу електране на дистрибутивну мрежу

15. Прилог IV - Шеме прикључења електрана на дистрибутивну мрежу

16. Прилог V - Ходограм активности на прикључењу електране

17. Прилог V.1 - Ходограм активности на прикључењу купаца-произвођача

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. TЈ БИЈЕЉИНА
  2. ТЈ УГЉЕВИК
  3. ТЈ ЗВОРНИК
  4. ТЈ БРАТУНАЦ
  5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ