ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Тарифни ставови који су ступили на снагу 01.05.2016. године. Све цијене су без ПДВ-а.

Тарифни ставови за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије у Републици Српској су следећи:

Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу за мјерна мјеста (обратити пажњу на износ накнаде по мјерном мјесту од 2,48 КМ).

Напомена:

 • За тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 кV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем, обрачунска снага износи:
  • Остала потрошња на ниском напону 2. и 3. ТГ: 5 kW
  • Остала потрошња на ниском напону 6. и 7. ТГ: 7 kW
  • Домаћинства са једнотарифним бројилом - 1. ТГ: 3,3 kW
  • Домаћинства са двотарифним бројилом - 2. ТГ: 5,2 kW
 • 1 ТГ – Крајњи купци у категорији Остала потрошња на 0,4 kV напону код којих се обрачунска снага утврђује мјерењем вршне снаге а активна електрична енергија мјери двотарифним бројилом.
 • Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 01. oктобра до 31. марта
 • Tарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 01. aприла до 30. cептембра
 • Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06:00 до 22:00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07:00 до 23:00 часа за љетно рачунање времена.
 • Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22:00 до 06:00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23:00 до 07:00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22:00 (23:00) до понедељка у 06:00 (07:00) часова.
 • Средњи дневни тарифни ставови (СТ) се примјењују за мјерна мјеста са једнотарифним бројилом и за мјерна мјеста са двотарифним бројилом код којих се обје тарифе (ВТ и МТ) фактуришу по цијенама за једнотарифно мјерење, уколико мјерно мјесто припада 1. Тарифној групи.

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система (дистрибутивна мрежарина):

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
 1. TЈ БИЈЕЉИНА
 2. ТЈ УГЉЕВИК
 3. ТЈ ЗВОРНИК
 4. ТЈ БРАТУНАЦ
 5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ