ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Управу предузећа бира Надзорни одбор већином гласова, на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, према оперативним и пословним потребама предузећа, а у складу са Законом о министарским, Владиним и другим именовањима Републике Српске.

За члана Управе предузећа не може бити именовано лице које обавља извршну функцију у политичкој странци, на било којем нивоу политичког организовања.

Мандат Директора и пет Извршних директора траје пет година, са могућношћу поновног избора.

За Директора и Извршне директоре може бити изабрано лице које испуњава посебне услове како слиједи:

 • Директор предузећа – најмање ВСС техничког или друштвеног смјера, пет година радног искуства у струци;
 • Извршни директор за управљање имовином – ВСС, електроинжењер електроенергетског смјера, пет година радног искуства у струци, у дјелатности дистрибуције електричне енергије;
 • Извршни директор за теренске операције - ВСС, електроинжењер електроенергетског смјера, пет година радног искуства у струци, у дјелатности дистрибуције електричне енергије;
 • Извршни директор за управљање мрежом – ВСС, електроинжењер електроенергетског смјера, три године радног искуства у струци;
 • Извршни директор за мјерење и односе са корисницима услуга – ВСС техничког смјера, три године радног искуства у струци;
 • Извршни директор за послове подршке – ВСС друштвеног смјера, дипломирани економиста/ дипломирани правник, три године радног искуства у струци“;

 

ЧЛАНОВИ УПРАВЕ

 • Директора предузећа: Марко Михајловић, спец. струк. инж. електротехнике и рачунарства
 • Вршилац дужности Извршног директора за управљање имовином: Владимир Ђокић дипл.економиста
 • Вршилац дужности Извршног директора за теренске операције: Ведран Лугоњић, дипл. инж. ел. тех.
 • Извршни директор за управљање мрежом: Гордана Трампић, дипл. инж. ел. тех.
 • Извршни директора за мјерење и односе са корисницима услуга: Стеван Сандић, дипл. инж. машинства
 • Извршни директора за послове подршке: Обрен Марковић, дипл. екoномиста

 

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
 1. TЈ БИЈЕЉИНА
 2. ТЈ УГЉЕВИК
 3. ТЈ ЗВОРНИК
 4. ТЈ БРАТУНАЦ
 5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ