ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

 

 

14. новембар 2022. || Рекапитулација Плана набавки за 2022. годину


04. новембар 2022. || Обавјештење о поништењу јавне набавке: Набавка трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,4 kV снаге 630 kVA са смањеним губицима за потребе ЗЕДП ,,Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина


27. октобар 2022. || Интервентна набавка трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,4 kV снаге 630 kVA са смањеним губицима за потребе ЗЕДП ,,Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина


13. октобар 2022. || Набавка услуга овјере еталона, мјерила и уређаја за потребе ЗЕДП ,,Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина


09. септембар 2022. || Набавка услуга љекарског прегледа радника ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина


09. септембар 2022. || Интервентна набавка услуге дефектаже и санација жељезно-решеткастог стуба на ДВ 35 Kv ЧТС 110/35/10 Kv Власеница-МХЕ Власеница и дефектаже и санација конзоле жељезно-решеткастог стуба на ДВ 35 Kv ЧТС 110/35/10 Kv Власеница-МХЕ Власеница за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина


03. август 2022. || Измијена Оперативног (привременог) плана набавки за 2022. годину


17. јун 2022. || Рекапитилација Оперативног (привременог) плана набавки за 2022. годину


19. мај 2022. || Набавка (најам) путничких возила за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина Oбавјештење о набавци - Тендерска документација


21. децембар 2021. || Oбавјештење о набавци: Набавка услугa обуке и полагања стручног испита за електромонтере


30. новембар 2021. || Рекапитулација плана набавки за 2021. годину


30. септембар 2021. || Обавјештење о набавци услуга љекарског прегледа радника ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина


04. август 2021. || Обавјештење о набавци правних/адвокатских услуга за потребе ЗЕДП "Електро-Бијељина"а.д.


24. мај 2021. || НАБАВКА УСЛУГА ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА.


22. април 2020. || Оперативни план јавних набавки за 2021. годину


01. фебруар 2020. || ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈЕ БРОЈИЛА


23. oктобар 2020. || OДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА


14. oктобар 2020. || НАБАВКА УСЛУГА ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА.


16. јун 2020. || ПОЈАШЊЕЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА


08. јун 2020. || ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ


08. јун 2020. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: НАБАВКА УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА


01. април 2020. || ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА


20. август 2019. || ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - НАБАВКА УСЛУГЕ ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА


22. април 2019. || ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ


31. јул 2018. || НАБАВКА УСЛУГЕ ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА


12. јул 2018. || ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА


04. јул 2018. || ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА


31. maj 2018. || ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


23. фебруар 2018. || ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


16. новембар 2017. || НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ТС: ТРАНСФОРМАТОРСКИ ИЗОЛАТОРИ, БИМЕТАЛНИ ТЕРМОМЕТРИ, РЕЛЕЈИ И ИНВЕРТЕРИ


13. октобар 2017. || НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА - РЈ ВЛАСЕНИЦА И РЈ БРАТУНАЦ.


13. септембар 2017. || ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ


07. септембар 2017. || НАБАВКА УСЛУГА ОВЈЕРЕ ЕТАЛОНА И ВЕРИФИКАЦИЈА МЈЕРНИХ УРЕЂАЈА


07. септембар 2017. || НАБАВКА ДОДАТНИХ УСЛУГА ПРОШИРЕЊА АММ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА


август 2017. || ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


август 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИНТЕРВЕНТНУ НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА ТС 35/10 kV БРАТУНАЦ 2


мај 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


мaj 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА (ПОНОВЉЕНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЛОТ 3) ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


март 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


фебруар 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ БРОЈИЛА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


јануар 2017. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РОБА - НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ТРАКТОРА „JOHN DEERE“ КОД ОВЛАШТЕНОГ СЕРВИСЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"


фебруар 2015. || ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РОБА - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА МХЕ

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. TЈ БИЈЕЉИНА
  2. ТЈ УГЉЕВИК
  3. ТЈ ЗВОРНИК
  4. ТЈ БРАТУНАЦ
  5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ

Службени мејл (интерно)

Службени мејл (екстерно)