VRATI ME NA SAJT

Planirana isključenja za TJ Bijeljina


03-12-2022 (Subota)

TJElektroenergetski objekatPodručje bez napajanjaRazlog prekida isporukePočetakZavršetak
BijeljinaTS BOGDANOVIĆA PLAC 1Ulica Baje Stanišića, ul. Ivana Gorana KovačićaFiltriranje trafo ulja, zamjena dihtunga na transformatoru08:0015:00
BijeljinaTS BOGDANOVIĆA PLAC 1Ul. Baje Stanišića, Ivana Gorana KovačićaFiltriranje trafo ulja, zamjena dihtunga na transformatoru08:0015:00

05-12-2022 (Ponedjeljak)

TJElektroenergetski objekatPodručje bez napajanjaRazlog prekida isporukePočetakZavršetak
JanjaTS KRČEVINEIzlaz prema ČengićuZamjena stubova na NN mreži09:0012:00

06-12-2022 (Utorak)

TJElektroenergetski objekatPodručje bez napajanjaRazlog prekida isporukePočetakZavršetak
BijeljinaDV 10KV GLAVIČICEČengić centar, Novi put i DoknićiZamjena stubova na DV- u09:0014:00

12-12-2022 (Ponedjeljak)

TJElektroenergetski objekatPodručje bez napajanjaRazlog prekida isporukePočetakZavršetak
JanjaDV 10KV GLAVIČICEGlavičice - 3 škola, Batar i Johovac - 2Vraćanje uklopnog stanja i zamjena stubova na DV - u09:0013:00

Izaberite Terensku jedinicu za koju želite vidjeti
planirana isključenja: