ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Овдје можете пронаћи и преузети документе у ПДФ формату из категорије:

ОСТАЛО


 

 

- ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧЕЊУ НА НИСКОНАПОНСКУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

- УПУТСТВО О ПРИКЉУЧЕЊУ КРАЈЊИХ КУПАЦА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

- МЕМОРАНДУМ О РАЗУМИЈЕВАЊУ И САРАДЊИ НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈИ ЛОКАЦИЈА/ОБЈЕКАТА РЕАЛИЗОВАНОГ ПОВРАТКА

- СПОРАЗУМ О ПОНОВНОМ ПРИКЉУЧЕЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ПОВРАТНИКА НА ЕЛ. МРЕЖУ У БИХ

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И КОМУНИКАЦИОНИХ УРЕЂАЈА ЗА БРОЈИЛА

- ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА И ДОКУМЕНТОВАЊА НЕОВЛАШТЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  *

- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА

- ИСПРАВКА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ТАЧКЕ

- ИНТЕРВЕНТНА НАБАВКА ДРВЕНИХ СТУБОВА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА - 01.08.2018. године

- НАБАВКА БЕТОНСКИХ СТУБОВА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА И РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 10.08.2018. године

- НАБАВКА САМОНОСИВОГ КАБЛОВСКОГ СНОПА (НН) ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП ,,ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА И РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 20.09.2018. године

- НАБАВКА УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, СУЗБИЈАЊА ЗМИЈЕ И ОСА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА 21.09.2018. године

- ДОДАТНА ИСПОРУКА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА 1.10.2018. године

- ИНТЕРВЕНТНЕ УСЛУГЕ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА КОМУНАЛНИХ ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈА 17.4.2019. године

- НАБАВКА ПРЕДШТАМПАНИХ КОВЕРАТА СА УСЛУЖНИМ КОВЕРТИРАЊЕМ РАЧУНА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА 15.4.2019. године

- НАБАВКА УСЛУГА ПОПРАВКЕ ТУРБОАГРЕГАТА – ОБРАДЕ ЗАМАЈЦА И ВРАТИЛА ТУРБИНЕ ЗА АГРЕГАТ 1 У МХЕ ТИШЧА ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. БИЈЕЉИНА - РАДНА ЈЕДИНИЦА ВЛАСЕНИЦА 22.4.2019. године

- УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д. 22.4.2019. године

- НАБАВКА УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЗЕДП ,,ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА 18. јун 2019.td-konsultant2019.pdf

- НАБАВКА УСЛУГА KОНСУЛТАНТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРЕДИТА ЕБРД ЗА ПЕРИОД 2019. - 2021. 16. август 2019.

- ИНТЕРВЕНТНА НАБАВКА – ЗАМЈЕНА СТУБА 29 И САНАЦИЈА СТУБОВА 28 И 30 НА DV 35 KV ВЛАСЕНИЦА - МХЕ ВЛАСЕНИЦА 13. март 2020.

- Обавјештење о набавци финансијских услуга - оквирни револвинг кредит у износу од 6.000.000,00 КМ за потребе ЗЕДП ,,Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина 08. октобар 2020.

- Обавјештење о набавци -интервентна набавка услуге расјеке растиња испод стубова ДВ 35 kV и 10 kV на подручју ТЈ Зворник и ТЈ Власеница 24. jaнуар 2022.

- Интервентна набавка услуге дефектаже и санације жељезно-решеткастог стуба на ДВ 35 kV TС 35/10 kV Зворник - TС 35/10 kV Каменица, ДВ 35 kV TС 35/10 kV Каменица - TС 35/10 kV Нова Касаба и ДВ 35 kV TС 35/10 kV Милићи - TС 35/10 kV Нова Касаба за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина на подручју ТЈ Зворник и ТЈ Власеница за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина 31. jaнуар 2022.

- Интервентна набавка услуге дефектаже и санације жељезно-решеткастог стуба на ДВ 35 kV TС 35/10 kV Зворник - TС 35/10 kV Каменица, ДВ 35 kV TС 35/10 kV Каменица - TС 35/10 kV Нова Касаба и ДВ 35 kV TС 35/10 kV Милићи - TС 35/10 kV Нова Касаба за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина на подручју ТЈ Зворник и ТЈ Власеница за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина 31. jaнуар 2022.

 

 

 

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. TЈ БИЈЕЉИНА
  2. ТЈ УГЉЕВИК
  3. ТЈ ЗВОРНИК
  4. ТЈ БРАТУНАЦ
  5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ

Службени мејл (интерно)

Службени мејл (екстерно)