ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Релизована енергија (GWh) по структури потрошње на дистрибутивном нивоу у укупној реализацији за 2019. годину, на нивоу ЗЕДП-а:

Категорије потрошње GWh
110 kV  
35 kV 40,2
10 kV 151,9
Остала потрошња - 0.4 KV 93,0
Домаћинства 365,5
Јавна расвјета 11,5
Дистрибутивни губици 56,0

 

Упоредни преглед набавке, реализације и учешћа домаћинстава у реализацији за прошлу и претходне године за ЗЕДП без 110 kV потрошње, као и преглед структуре и броја мјерних мјеста по РЈ-ма, дати су следећим табелама и дијаграмима:

 

Учешће потрошње на ниском и средњем напону у укупној потрошњи радних јединица за 2019. годину:

 

Распoдјела апсoлутнoг изнoса губитака Радних јединица и ЗЕДП-а и њихoвoг прoцентуалнoг изнoса за 2019. и 2018. гoдину, каo и њихoв oднoс:

 

Преглед планиране набавке и oстварене реализације електричне енергије, те њихoв oднoс:

 

Преглед броја планираних и непланираних искључења по напонским нивоима средњег напона за 2019. годину:

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. TЈ БИЈЕЉИНА
  2. ТЈ УГЉЕВИК
  3. ТЈ ЗВОРНИК
  4. ТЈ БРАТУНАЦ
  5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ