ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНЗУМУ (31.12.2019.)

Површина: 3.696,57 km

Укупан број мјерних мјеста: 114.193

Укупан број купаца: 113.823

Годишња набављена електрична енергија: 718.146 MWh

Годишња потрошња електричне енергије: 662.103 MWh

Максимално неистовремено вршно оптерећење конзума: 135,942 MW (децембар 2019. године)

Укупан број домаћинстава: 105.279

Просјечна годишња потрошња - домаћинства: 3.468 kWh

Просјечна мјесечна потрошња - домаћинства: 289 kWh

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ (31.12.2019.)

Укупан број трафо-станица 110/x kV:  8
Инсталисана снага трафо-станица 110/x kV: 332,5 MVA
Укупан број трафо-станица 35/10 kV:  25
Инсталисана снага трафо-станица 35/10 kV:  205,10 MW
Дужина далековода 35 kV: 245,62 km
Укупан број трафо-станица x/0,4 kV:  1.592
Инсталисана снага трафо-станица x/0,4 kV:  350,83 MW
Дужина водова 10(20) kV:  2.084,37 km
Дужина водова 0,4 kV: 4.405,70 km
Дужина прикључака крајњих купаца (процјена): 3.088,07 km

 

БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА И ИНСТАЛИСАНА СНАГА (31.12.2019.)

РЈ 110/x kV* 35/10 kV  x/0,4 kV Укупно
Број ТС Sins MVA Број ТС Sins MVA Број ТС Sins MVA Број ТС* Sins MVA*
РЈ Бијељина 4 188,5 7 76,0 563 170,2 570 246,2
РЈ Угљевик 1 20,0 2 20,0 239 43,9 241 63,9
РЈ Зворник 1 36,0 6 52,0 303 71,2 309 123,2
РЈ Братунац 1 60,0 5 38,5 307 57,5 312 96,0
РЈ Власеница 1 28,0 5 18,6 276 47,1 281 65,7

 

 

ДУЖИНА ДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА (km - 31.12.2019.)

РЈ 35 kV 10 kV  0,4 kV Прикључци Укупно
РЈ Бијељина 41,3 677,9 1.384,4 1.408 3.511,6
РЈ Угљевик 36,6 306,6 831,7 300 1.474,9
РЈ Зворник 32,2 285,9 759,1 696 1.773,2
РЈ Братунац 51,4 422,2 628,3 238 1.391,3
РЈ Власеница 84,3 391,8 802,2 283 1.561,3

 

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
  1. TЈ БИЈЕЉИНА
  2. ТЈ УГЉЕВИК
  3. ТЈ ЗВОРНИК
  4. ТЈ БРАТУНАЦ
  5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ